6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

Mikäli olemassa olevassa aviovarallisuussopimuksessa ei muuta määrätä, leskeksi jäänyt puoliso voi vaatia yhteisen omaisuuden jakamista notaarin valvonnassa suoritettavan perintöjärjestelyn aikana, missä tapauksessa kyseinen omaisuus ei sisälly perintöön.

Yhteisen omaisuuden jakamisen yhteydessä leskeksi jäänyt puoliso perii vainajan jäljelle jääneen omaisuuden (tapauksissa, joissa perinnönjakoa ei määritetä testamentin perusteella) joko ensi- tai toissijaisena perillisenä perimysjärjestyksen mukaisesti. Ensisijaisena perillisenä leskeksi jäänyt puoliso perii saman osuuden kuin vainajan lapsi (perintölain 9 pykälä). Jos vainajalla ei ole lapsia, tämän puoliso ja vanhemmat perivät yhtäläiset osuudet omaisuudesta (puoliso perii omaisuudesta puolet ja vanhemmat toisen puolen). Jos myöskään vainajan vanhemmat eivät ole elossa, leskeksi jäänyt puoliso perii koko omaisuuden (perintölain 11 pykälä).