9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Toimivaltaa koskevien yleisten sääntöjen mukaisesti Kroatian tuomioistuimilla on kansainvälinen toimivalta tapauksissa, joissa vastaajan pysyvä asuinpaikka on Kroatian tasavallassa (kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun lain 46 pykälän 1 momentti).

Kroatian tuomioistuimilla on kansainvälinen toimivalta myös aviovarallisuutta koskevissa kiistoissa, mikäli vastaajan pysyvä asuinpaikka ei ole Kroatian tasavallassa, mutta asianomistajan väliaikainen tai pysyvä asuinpaikka on Kroatiassa kanteen nostohetkellä (kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun lain 59 pykälän 1 momentti).

Jos suurin osa aviovarallisuudesta sijaitsee Kroatian tasavallassa ja muu omaisuus puolestaan ulkomailla, tuomioistuin voi tehdä ulkomailla sijaitsevaan omaisuuteen liittyviä päätöksiä vain, jos se tekee samalla päätöksiä Kroatian tasavallassa sijaitsevasta omaisuudesta, ja sillä edellytyksellä, että vastaaja antaa siihen suostumuksensa (kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun lain59 pykälän 2 momentti).

Kroatian tuomioistuimilla on kuitenkin yksinomainen toimivalta kiistoissa, jotka koskevat määräämistä Kroatian tasavallan alueella sijaitsevasta kiinteästä omaisuudesta (kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun lain 56 pykälä).

Puolisot voivat sopia asian antamisesta ulkomaisen tuomioistuimen toimivaltaan ainoastaan, jos toinen heistä on muun maan kansalainen ja asia ei kuulu Kroatian tuomioistuinten yksinomaisen toimivallan piiriin.

Puolisot voivat sopia asian antamisesta Kroatian tuomioistuinten toimivaltaan, jos ainakin toinen heistä on Kroatian kansalainen (kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun lain).