1 Mitä lakia sovelletaan?

1.1. Mitä maan lain mukaan aviopuolisoiden aviovarallisuussuhteet määräytyvät, jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia? Minkä periaatteet/säännöt määrittävät sovellettavan lain? Vaikuttaako joissakin tapauksissa lainvalintaan kansainväliset konventiot? Jos vaikuttaa, niin minkälaisissa tapauksissa?

Kyproksen tuomioistuimet soveltavat aviovarallisuussuhdetta koskevissa asioissa aina kyseisen oikeuspaikan lainsäädäntöä (omaa lainsäädäntöään).

1.2. Voivatko puolisot valita sovellettavan lain? Jos puolisoilla on mahdollista valita sovellettava laki, mitkä periaatteet ohjaavat lainvalintaa (esim. valittavat lait, muodolliset vaatimukset, takautuvuus)?

Ei. Tuomioistuimet soveltavat aina kyseisen oikeuspaikan lainsäädäntöä. Lainsäädäntöä ei voi valita.