4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

Ei / ei sovelleta edellä mainittuihin näkökohtiin.