5 Mitkä ovat avioeron/asumuseron vaikutukset?

5.1. Miten omaisuus (oikeudet in rem) jaetaan?

Jos avioliitto mitätöidään tai puretaan tai jos osapuolet ovat muuttaneet erilleen, kumpi tahansa osapuoli voi vaatia korvausta osallistumisestaan toisen puolison omaisuuden kasvuun. Lain nro 232/91 14 pykälässä etenkin säädetään, että jos jommankumman puolison omaisuus on kasvanut avioliiton aikana ja toinen puoliso on osallistunut kyseiseen kasvuun, toinen puoliso voi esittää tuomioistuimelle aviovarallisuutta koskevan vaateen ja vaatia omaisuuden osuutta, joka on kasvanut hänen osallistumisensa ansiosta. Ellei osallistumisosuutta osoiteta kolmasosaa suuremmaksi tai pienemmäksi (katso 2.2 kohta), osuus katsotaan kolmasosaksi kasvusta, ellei päinvastaista voida osoittaa. Osallistumisen ei välttämättä tarvitse olla pelkästään rahallista osallistumista. On täysin mahdollista, että puolison, joka on hoitanut perheen alaikäisiä lapsia ja puolisoiden kotitaloutta ja joka on tukenut työssäkäyvää puolisoaan henkisesti, katsotaan vaikuttaneen toisen puolison omaisuuden kasvuun.

Jos puolisot ovat saaneet omaisuutta lahjoituksina, perintönä, testamenttilahjoituksina tai muina hyväntahtoissuorituksina, omaisuutta ei oteta huomioon laskettaessa sitä, onko puolisoiden omaisuus kasvanut.

5.2. Kuka on vastuussa veloista avioeron/erilleen muuttamisen jälkeen?

Katso vastaus 2.6 kohtaan.

5.3. Voiko toinen puoliso vaatia toiselta puolisolta avio-oikeuden alaisen omaisuuden esinekohtaisen jaon lisäksi erityistä tasausmaksua rahassa?

Ei, mutta katso vastaus 5.1 kohtaan.