6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

Eloonjääneellä puolisolla on aina oikeus osuuteen kuolinpesästä, tai jos kuollut puoliso on tehnyt testamentin, kuolinpesän erottamattomaan osuuteen. Näin ollen eloonjääneellä puolisolla on oikeus osuuteen riippumatta siitä, onko kuollut puoliso tehnyt sitovan testamentin. Eloonjääneen puolison osuus määritetään mahdolliset muut perilliset huomioon ottaen ja 195 luvun 44 pykälän mukaisesti seuraavasti:

  • i) Jos kuolleella osapuolella on puolison lisäksi lapsia tai lasten jälkeläisiä, puolison osuus vastaa kunkin lapsen osuutta. Näin ollen, jos kuolleella osapuolella on puoliso ja kaksi lasta, puolison osuus vastaa yhtä kolmattaosaa. Jos kuolleen osapuolen lapsi on menehtynyt kuolleen osapuolen elinaikana, lapsen perillisillä (eli kuolleen osapuolen lapsenlapsilla) on oikeus osuuteen, joka olisi annettu heidän vanhemmalleen, jos hän olisi elossa.
  • ii) Jos kuolleella osapuolella ei ole puolison lisäksi lapsia tai lasten jälkeläisiä, mutta hänellä on esivanhempia tai esivanhemman jälkeläisiä, jotka ovat kolmannen polven sukulaissuhteessa kuolleeseen osapuoleen, puolison osuus on puolet kuolinpesästä tai kuolinpesän erottamattomasta osuudesta. Termillä "esivanhempi tai esivanhemman jälkeläinen" tarkoitetaan myös muita kuin suoraan ylenevässä polvessa olevia sukulaisia, koska muussa tapauksessa viittaukset jälkeläisiin olisivat merkityksettömiä. Rintaperillisiin sovelletaan edellä olevaa i alakohtaa. Näin ollen, jos kuolleella osapuolella on vanhempia, isovanhempia, sisaruksia, enoja/setiä, tätejä tai siskon-/veljenlapsia, eloonjäävän puolison osuus on puolet kuolinpesästä. Sillä, onko kuolleella osapuolella yksi vai useampi esivanhempi tai esivanhemman jälkeläinen, joka on kolmannen polven sukulaissuhteessa kuolleeseen osapuoleen, ei ole merkitystä. Jo yhden esivanhemman tai esivanhemman jälkeläisen perusteella eloonjääneen puolison omaisuutta rajoitetaan puoleen kuolinpesästä.
  • iii) Jos kuolleella osapuolella ei ole puolison lisäksi lapsia tai lasten jälkeläisiä eikä esivanhempia tai esivanhempien jälkeläisiä, jotka ovat kolmannen polven sukulaissuhteessa kuolleeseen osapuoleen, mutta hänellä on esivanhempia tai esivanhempien jälkeläisiä, jotka ovat neljännen polven sukulaissuhteessa kuolleeseen osapuoleen, eloonjääneen puolison osuus on kolme neljäsosaa kuolinpesästä tai kuolinpesän erottamattomasta osuudesta. Näin ollen, jos kuolleella osapuolella on serkkuja, isovanhempien sisaruksia tai sisarusten lastenlapsia, puolison lakisääteistä osuutta rajoitetaan kolmeen neljäsosaan.
  • iv) Jos kuolleella osapuolella ei ole puolison lisäksi lapsia tai lasten jälkeläisiä eikä esivanhempia tai esivanhemman jälkeläisiä, jotka ovat neljännen polven sukulaissuhteessa kuolleeseen osapuoleen, puoliso perii koko kuolinpesän tai kuolinpesän erottamattoman osuuden.