8 Mitä laki määrää rekisteröityneiden ja rekisteröimättömien parien omaisuudesta?

Kyproksen lainsäädännössä ei säädetä avoliitosta. Kyproksen perhelainsäädäntöä sovelletaan yksinomaan aviopareihin. Lainsäädännössä ei tällä hetkellä säädetä sellaisten henkilöiden aviovarallisuudesta, jotka eivät ole avioliitossa. Avioitumattomiin kumppaneihin voidaan kuitenkin soveltaa kertyneeseen omaisuuteen liittyvästä pääomasta annettua lainsäädäntöä. Näin ollen kumppanilla voi oikeuksia, jos voidaan osoittaa, että omaisuus on hankittu yhteisesti, ja jos kumppani voi osoittaa, että hän on ollut kyseisen omaisuuden edunsaajana kertynyttä omaisuutta koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti.