8 Mitä laki määrää rekisteröityneiden ja rekisteröimättömien parien omaisuudesta?

Tšekin tasavallan lainsäädännössä ei säädetä erikseen rekisteröidyssä parisuhteessa olevien varallisuusjärjestelmästä. Tästä huolimatta rekisteröidyssä parisuhteessa olevat voivat säädellä varallisuussuhdettaan sopimuksella. Sama koskee rekisteröimättömässä parisuhteessa olevia. Tästä huolimatta rekisteröidyn parisuhteen eloonjäänyt osapuoli ja kuolleen osapuolen lapset kuuluvat ensimmäiseen perillisryhmään. Kukin heistä perii yhtä suuren osuuden (siviililain1635 pykälän 1 momentti ja 3020 pykälä).