9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Tšekkiläisten tuomioistuinten kansainvälistä toimivaltaa voidaan käyttää avioeroasioissa (ja myös avioliiton mitättömäksi julistamisessa sekä määriteltäessä, onko avioliitto voimassa vai ei) silloin, kun ainakin yksi puolisoista on  Tšekin tasavallan kansalainen, tai jos vastaajan vakinainen asuinpaikka on Tšekin tasavallassa.

Jos molemmat puolisot ovat ulkomaan kansalaisia eikä vastaajalla ole vakinaista asuinpaikkaa  Tšekin tasavallassa tai muussa EU:n jäsenvaltiossa, eikä hän ole EU:n jäsenvaltion kansalainen, tai hänen kotipaikkansa ei ole myöskään Yhdistyneessä kuningaskunnassa tai Irlannissa, Tšekkiläisillä tuomioistuimilla on toimivaltaa, jos

  • kummankin puolison vakinainen asuinpaikka on ollut Tšekin tasavallassa ja vastaajan vakinainen asuinpaikka on edelleen Tšekin tasavallassa;
  • vastaajan vakinainen asuinpaikka on Tšekin tasavallassa ja toinen puolisoistayhtyi kanteeseen, tai
  • vastaajan vakinainen asuinpaikka on Tšekin tasavallassa ja tämä on ollut hänen vakinainen asuinpaikkansa vähintään vuoden ennen kanteen nostamista.

(Kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun lain 47 pykälä)

Ainoastaan tšekkiläisillä tuomioistuimilla tai muilla toimivaltaisilla tšekkiläisillä viranomaisilla on toimivalta päättää oikeuksista Tšekin tasavallassa sijaitsevaan kiinteistöön  (Kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun lain 68 pykälä). Tuomioistuimille annetaan oikeus käsitellä perintömenettelyjä, jos vastaajan vakinainen asuinpaikka oli hänen kuolinhetkellään Tšekin tasavallassa (Kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun lain 74 pykälä).

Aviovarallisuutta koskevissa menettelyissä (mukaanlukien puolisoiden yhteisen omaisuuden jako avioeron jälkeen) on toimivalta sillä alueellisella tuomioistuimella, jonka alueella puolisoiden viimeinen asuinpaikka Tšekin tasavallassa on tai on ollut, mikäli ainakin toinen puoliso asuu edelleen tämän tuomioistuimen alueella. Jos tällaista tuomioistuinta ei ole, on toimivalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella, joka on sen puolison asuinpaikalla, joka ei esittänyt pyyntöä menettelyn aloittamiseksi. Jos ei tällaistakaan tuomioistuinta ole, on toimivalta  ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella, joka on sen puolison asuinpaikalla, joka esitti pyynnön toimenpiteen aloittamiseksi (Erityisiä oikeudellisia menettelyjä  koskevan lain nro. 292/2013 (säädöskokoelma) pykälät 373 ja 383). Sellaisissa tapauksissa, joissa ei ole mitään yhteyttä avioeroasioihin, toimivalta on:

  • vastaajan asuinpaikan käräjäoikeudella tai
  • kiinteistön sijaintipaikan käräjäoikeudella, mikäli asia koskee kiinteistöä, tai
  • käräjäoikeudella, jonka alueella perintömenettely käydään, mikäli ositus toteutetaan perintömenettelyn yhteydessä (siviiliprosessilain 88 pykälä).