4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

4.1. Onko Suomessa avioehtoasiain rekisteri? Missä?

Puolisoiden väliset ositussopimukset on rekisteröitävä rekisterituomioistuimen ylläpitämään henkilörekisteriin. Osoite: Majsmarken 5, 9500 Hobro (puhelin: 99685800, faksi: 99685801, www.tinglysning.dk).

4.2. Mitkä asiakirjat rekisteröidään? Mitkä tiedot rekisteröidään?

Sopimus rekisteröidään kokonaisuudessaan, mukaan luettuna yksityisomaisuuksiin kuuluvaa omaisuutta koskevat tiedot.

4.3. Miten rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää ja kenellä on oikeus saada niistä tieto?

Kaikki henkilörekisterin tiedot ovat julkisesti saatavilla.

4.4. Mitkä ovat rekisteröinnin oikeudelliset vaikutukset (voimassaolo, valvottavuus)?

Ositussopimukset ovat päteviä ainoastaan, jos ne rekisteröidään.