1 Mitä lakia sovelletaan?

1.1. Mitä maan lain mukaan aviopuolisoiden aviovarallisuussuhteet määräytyvät, jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia? Minkä periaatteet/säännöt määrittävät sovellettavan lain? Vaikuttaako joissakin tapauksissa lainvalintaan kansainväliset konventiot? Jos vaikuttaa, niin minkälaisissa tapauksissa?

Kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun lain mukaisesti, jos puolisot eivät ole tehneet valintaa laista, heidän omaisuussuhteisiinsa sovelletaan avioliiton solmimishetkellä voimassa ollutta avioliittoa koskeviin yleisiin oikeusseuraamuksiin sovellettavaa lakia. Yleiset oikeusseuraamukset määritetään puolisojen yhteisen asuinmaan lain mukaisesti. Jos yhteistä asuinmaata ei ole, sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalaisia kumpikin puolisoista on. Jos puolisot asuvat eri valtioissa eikä heidän kansalaisuutensa ole sama, avioliittoa koskevat yleiset oikeusseuraamukset määritetään heidän viimeisimmän yhteisen asuinvaltion lain mukaan, jos toinen puolisoista yhä asuu kyseisessä valtiossa. Jos sovellettavan lain määrittäminen ei ole mahdollista edellä mainituilla perusteilla, sovelletaan sen maan lakia, johon puolisot muulla tavalla yhdistyvät kaikkein läheisimmin.

Virolla on Latvian, Liettuan, Puolan, Venäjän ja Ukrainan kanssa sopimukset oikeudellisesta yhteistyöstä ja oikeussuhteista, jotka säätelevät puolisojen välisiä omistussuhteita.

1.2. Voivatko puolisot valita sovellettavan lain? Jos puolisoilla on mahdollista valita sovellettava laki, mitkä periaatteet ohjaavat lainvalintaa (esim. valittavat lait, muodolliset vaatimukset, takautuvuus)?

Kansainvälisestä yksityisoikeudesta annetun lain mukaisesti puolisot voivat valita omaisuussuhteisiinsa sovellettavan lain. He voivat valita joko asuinvaltionsa lain tai sen valtion lain, jonka kansalainen toinen puolisoista on lain valinnan hetkellä.