4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

Jos puolisot avioliiton vahvistamisen yhteydessä valitsevat joko kertyneen varallisuuden yhteisomistuksen tai omaisuuden jakamisen, tällöin avioliiton vahvistava väestötilastojen viranhaltija tai siviilioikeuden notaari tekee ilmoituksen avio-omaisuussopimusten rekisteriin.

Jos avio-omaisuuden hallintatapaa ei valita, avio-omaisuussopimusten rekisteriin ei tarvitse tehdä ilmoitusta ja hallintatavaksi oletetaan yhteisomistajuus.

Jos puolisot solmivat avioehtosopimuksen, sen tiedot luovutetaan avio-omaisuussopimusten rekisteriin puolison pyynnöstä hakemuksella, jonka puolisot ovat siviilioikeuden notaarin oikeaksi todistaen allekirjoittaneet.

Mikäli omaisuuden tai kertyneen varallisuuden yhteisyyteen perustuva hallintatapa lopetetaan tuomioistuimen päätöksellä, tuomioistuimen tulee lähettää kopio oikeuden päätöksestä Notaariliittoon, jossa tieto siitä merkitään avio-omaisuusrekisteriin.

4.1. Onko Suomessa avioehtoasiain rekisteri? Missä?

Viron tasavallassa on yksi avio-oikeussopimusten rekisteri, jota ylläpitää Notaariliitto.

(Viron avio-oikeussopimusten rekisteriä koskeva laki)

4.2. Mitkä asiakirjat rekisteröidään? Mitkä tiedot rekisteröidään?

Rekisterikorttiin syötetään seuraavat tiedot: puolisojen henkilötiedot, puolisojen omaisuusoikeuksien muutokset, tiettyjen tietojen muutokset tai poistot sekä viron tai ulkomaiden lainsäädännön soveltaminen puolisojen omaisuusoikeuksiin.
Rekisterikansiossa säilytetään asiakirjat, joiden perusteella ilmoitus on tehty (avioehtosopimukset, oikeuden päätökset, ilmoitushakemukset jne.)

4.3. Miten rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää ja kenellä on oikeus saada niistä tieto?

Avio-oikeussopimusrekisterin rekisterikortille merkityt tiedot ovat kaikkien saatavissa ja niistä voi saada tulosteen. Rekisterin sisältöä voi tarkastella ja sinne talletetuista asiakirjoista voi saada tulosteita perustellusta syystä.

Puolisolla, notaarilla, ulosottoviranomaisella, konkurssipesän pesänhoitajalla, tuomioistuimilla ja valvontaviranomaisilla katsotaan olevan perusteltu syy tiedon saantiin.

Avio-oikeussopimusrekisterissä olevia tietoja voi tarkastella notaarien toimistoissa ja rekisterin verkkosivuston kautta. Notaarin toimiston kautta saadusta avio-oikeussopimus-rekisteriin sisältyvästä tiedosta veloitetaan notaarien palkkioita koskevan lain mukainen korvaus.

4.4. Mitkä ovat rekisteröinnin oikeudelliset vaikutukset (voimassaolo, valvottavuus)?

Jos puolisot vaihtavat, päättävät tai tarkistavat avio-omaisuutensa hallintatapaa (ks. kohta 3.1.), sillä on oikeudellinen vaikutus ulkopuolisten tahojen kannalta vain, jos muutokset on ilmoitettu avio-oikeussopimusten rekisteriin tai jos ulkopuolinen taho oli tietoinen avioehtosopimuksen olemassaolosta.