6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

Lakimääräisessä perimyksessä eloon jäävä puoliso saa perinnön yhdessä edesmenneen puolison sukulaisten kanssa ja hänen osuutensa riippuu perintöön oikeutettujen sukulaisten perimisjärjestyksestä (sukulaiset perivät kolmessa järjestyksessä).

Jos eloon jäänyt puoliso perii yhdessä ensisijaisten perijöiden kanssa (lapset), hän on oikeutettu yhtä suureen osuuteen lasten kanssa, mutta saa vähintään yhden neljänneksen omaisuudesta.

Jos eloon jäänyt puoliso perii yhdessä toissijaisten perijöiden kanssa (edesmenneen vanhemmat ja heidän jälkeläisensä eli edesmenneen veljet ja sisaret), hän on oikeutettu saamaan puolet omaisuudesta. Jos eloon jäänyt puoliso perii yhdessä toissijaisten perijöiden perillisten kanssa, hän saa tällöin myös etuoikeuden lisäosuuteen omaisuudesta (jaetun kodin kotitaloustarvikkeet).

Jos ensimmäisessä tai toisessa perimysjärjestyksessä ei ole perijöitä, eloon jäänyt puoliso perii koko omaisuuden.

Omaisuusosuuden lisäksi eloon jääneellä puolisolla on oikeus hakea yhteisenä kotina toimineen kiinteistön henkilökohtaista käyttöoikeutta.