8 Mitä laki määrää rekisteröityneiden ja rekisteröimättömien parien omaisuudesta?

Viron lainsäädännön mukaan avoliittoa ei voi rekisteröidä eikä avioliiton ulkopuoliselle liitolle ole ennakoitavissa muita erityissäännöksiä. Avopuolisot voivat hyödyntää muita, perhelain ulkopuolisia lakisääteisiä keinoja: he voivat muodostaa velvoiteoikeuden mukaisen parisuhteen (siihen sisältyvien sopimusten soveltaminen rajoittuu vain irtaimistoon), hankkia omaisuuteensa varallisuusoikeuden mukaisen yhteisomistuksen, laatia perintöoikeuden mukaisen testamentin jne.