9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Viron siviiliprosessilain mukaisesti asia kuuluu Viron tuomioistuimen toimivallan piiriin, jos se voi antaa asiassa päätöksen toimivallan määräysten mukaisesti tai toimivallan sopimuksen perusteella, jollei laki tai kansainvälinen sopimus toisin määrää. Lain määrätessä osapuolet voivat tehdä toimivaltaa koskevan sopimuksen. Toimivaltaa koskeva sopimus voi sisältää sopimuksen, joka määrää riidat tietyn tuomioistuimen käsiteltäviksi.