4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

4.1. Onko Suomessa avioehtoasiain rekisteri? Missä?

Suomessa on avioehtoasioiden rekisteri, joka kattaa koko maan. Paikallinen valtion viranomainen eli maistraatti toimi rekisteristä vastaavana viranomaisena.

4.2. Mitkä asiakirjat rekisteröidään? Mitkä tiedot rekisteröidään?

Avioehtosopimuksen asiakirja talletetaan avioehtoasioiden rekisteriin. Täten myös avioehtosopimuksen allekirjoituspäivämäärä ja kaikki sen sisältämät määräykset talletetaan rekisteriin.

4.3. Miten rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää ja kenellä on oikeus saada niistä tieto?

Kenellä tahansa on lupa saada tieto siitä, onko puolisoilla pätevä avioehtosopimus, ja tiedot sopimuksen sisällöstä.

4.4. Mitkä ovat rekisteröinnin oikeudelliset vaikutukset (voimassaolo, valvottavuus)?

Avioehtosopimus tulee voimaan vasta, kun se on rekisteröity. (avioliittolain 44 pykälä).