6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

Avioliiton purkautuessa toisen puolison kuoleman vuoksi, omaisuuden ositus on toimitettava ennen kuolleen kuolinpesän jakamista, jos puolisoilla on ollut avio-oikeus toistensa omaisuuteen (avioliittolain 85 pykälä). Kuolleen puolison perijöillä on osituksen yhteydessä velvollisuus antaa eloonjääneelle puolisolle korvauksia, jos kuolleen puolison avio-oikeuden kattama omaisuus on eloonjääneen puolison avio-oikeuden kattamaa omaisuutta suurempi. Sitä vastoin eloonjääneellä puolisolla ei ole velvollisuutta antaa korvauksia kuolleen puolison kuolinpesälle, mikäli hänen avio-oikeuden kattama omaisuutensa on kuolleen puolison avio-oikeuden kattamaa omaisuutta suurempi. Sillä, onko puolisoilla avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, ei perintölain nojalla ole vaikutusta eloonjäävän puolison oikeuksiin. Eloonjäävän puolison perintölakiin ja testamenttiin perustuvat saatavat jaetaan kuolinpesästä.