4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

Ranskassa ei pidetä aviovarallisuutta tai avioehtosopimuksia koskevia rekistereitä.