7 Onko kansallisessa lainsäädännössä erityisiä omaisuuden jakosäädöksiä useita kansallisuuksia edustaville pareille?

4.helmikuuta 2010 allekirjoitettu sopimus, joka tuli voimaan Ranskassa 1. toukokuuta 2013, Ranskan ja Saksan oikeusministerien yhteistyön tuloksena, sai aikaan uuden, valinnaisen aviovarallisuusjärjestelmän, joka perustuu Ranskassa ja Saksassa olemassaoleviin varallisuusjärjestelmiin.

Avioliiton aikana aviopuolisot noudattavat erillisomistusjärjestelmää. Avioliiton päätyttyä kummallakin puolisolla on oikeus saada puolet avioliiton aikana kertyneestä omaisuudesta.

Tämä yhteinen aviovarallisuusjärjestelmä on mahdollinen ranskalais-saksalaisille aviopareille ja myös aviopareille, jotka asuvat Ranskassa tai Saksassa, tai joiden aviovarallisuusjärjestelmä on Ranskan tai Saksan lain alainen.