8 Mitä laki määrää rekisteröityneiden ja rekisteröimättömien parien omaisuudesta?

Rekisteröimättömät parisuhteet (avoliitot) tunnustetaan siviililain 515-8 pykälässä, mutta niitä ei säännellä lainsäädännöllä.

Rekisteröityjä parisuhteita (siviiliparisuhteita) säännellään siviililain 515-1 pykälällä ja sitä seuraavilla pykälillä. Parisuhteita voivat solmia samaa sukupuolta olevien kumppaneiden lisäksi myös vastakkaista sukupuolta olevat kumppanit.

Siviiliparisuhteen osapuolet ovat yhdessä vastuussa veloista, joita jommallekummalle osapuolelle on aiheutunut "arkielämän tarpeiden" takia (siviililain 515-4 pykälä).

Kumpikin osapuoli voi vapaasti hallita omaa omaisuuttaan ja on edelleen vastuussa henkilökohtaisista veloistaan. Jos omistusoikeutta ei määritetä erikseen, omaisuus katsotaan yhteiseksi (siviililain 515-5 pykälä). Osapuolet voivat myös määrätä, että parisuhteen aikana hankittu omaisuus on yhteistä (siviililain 515-5-1 pykälä).