4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

4.1. Onko Suomessa avioehtoasiain rekisteri? Missä?

Alueelliset tuomioistuimet (eli osavaltioiden tuomioistuimet) pitävät Saksassa niin sanottua aviovarallisuusjärjestelmien rekisteriä.

4.2. Mitkä asiakirjat rekisteröidään? Mitkä tiedot rekisteröidään?

Rekisteriin voidaan kirjata säännöksiä, joiden nojalla poiketaan lakisääteisestä kertyneiden tulojen yhteisomistusjärjestelmästä tai sovelletaan ulkomaista aviovarallisuusjärjestelmää.

4.3. Miten rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää ja kenellä on oikeus saada niistä tieto?

Rekisteri on julkinen, ja kaikilla kiinnostuneilla osapuolilla on oikeus tutustua sen tietoihin.

4.4. Mitkä ovat rekisteröinnin oikeudelliset vaikutukset (voimassaolo, valvottavuus)?

Avioehtosopimuksen pätevyys ei riipu siitä, onko sopimus kirjattu rekisteriin. Avioehtosopimus onsiviililain 1412 pykälän (tarvittaessa tulkittuna siviililain voimaanpanolain 16 pykälän 1 momentin kanssa) nojalla kuitenkin rekisteröitävä aviovarallisuusjärjestelmien rekisteriin, jotta sopimuksella määritettyyn aviovarallisuusjärjestelmään tai ulkomaiseen aviovarallisuusjärjestelmään voidaan viitata suhteessa kolmansiin osapuoliin.