7 Onko kansallisessa lainsäädännössä erityisiä omaisuuden jakosäädöksiä useita kansallisuuksia edustaville pareille?

Perinteisten aviovarallisuusjärjestelmien lisäksi kaikki puolisot voivat myös valita kertyneiden tulojen valinnaiseen yhteisomistukseen perustuvan ranskalais-saksalaisen järjestelmän ilman, että jommankumman puolison olisi oltava Ranskan tai Saksan kansalainen (katso 3.1 kohta). Saksan lainsäädännössä ei säädetä kansainvälisiin pariskuntiin sovellettavasta erityisestä aviovarallisuusjärjestelmästä.