1 Mitä lakia sovelletaan?

1.1. Mitä maan lain mukaan aviopuolisoiden aviovarallisuussuhteet määräytyvät, jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia? Minkä periaatteet/säännöt määrittävät sovellettavan lain? Vaikuttaako joissakin tapauksissa lainvalintaan kansainväliset konventiot? Jos vaikuttaa, niin minkälaisissa tapauksissa?

Puolisoiden varallisuusjärjestelmää säädellään sillä lainsäädännöllä, jota on sovellettu heidän henkilösuhteisiinsa välittömästi avioliiton alkamisen jälkeen (helleenien siviililain (jäljempänä HCC) 14 ja 15 pykälä). Lainsäädännöt on asetettu seuraavaan järjestykseen: 1. sen valtion lainsäädäntö, jonka kansalaisia molemmat puolisot ovat viimeksi olleet avioliiton aikana ja jonka kansalaisuus jommallakummalla heistä edelleen on, 2. jos sellaista ei ole, sen valtion lainsäädäntö, jossa heidän edellinen yhteinen vakituinen asuinpaikkansa on sijainnut avioliiton aikana, ja 3. jos sellaista ei ole, sen valtion lainsäädäntö, johon puolisoilla on läheisimmät siteet.

1.2. Voivatko puolisot valita sovellettavan lain? Jos puolisoilla on mahdollista valita sovellettava laki, mitkä periaatteet ohjaavat lainvalintaa (esim. valittavat lait, muodolliset vaatimukset, takautuvuus)?

Puolisot eivät voi valita omaisuuteensa sovellettavaa lainsäädäntöä sopimuksella. Kreikka ei ole ratifioinut 14 päivänä maaliskuuta 1978 tehtyä Haagin yleissopimusta, joka on mainittu edellä. Vastaavasti sovelletaan kansainvälistä yksityisoikeutta koskevia Kreikan säännöksiä ex lege.