4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

4.1. Onko Suomessa avioehtoasiain rekisteri? Missä?

HCC:n 1403 pykälän 2 momentissa edellytetään, että sopimus on rekisteröitävä erityiseen julkiseen rekisteriin, jotta se olisi sitova myös kolmansien osapuolten osalta.

4.2. Mitkä asiakirjat rekisteröidään? Mitkä tiedot rekisteröidään?

Virallisesti oikeaksi todistettu asiakirja, jolla puolisot ovat päättäneet ottaa yhteisen omaisuuden järjestelmän käyttöön, rekisteröidään yhdessä kaikkien asiaankuuluvien tietojen kanssa. Näihin kuuluvat nimet, yhteisen omaisuuden järjestelmän laajuus ja sen päättymistä koskeva tiedot.

4.3. Miten rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää ja kenellä on oikeus saada niistä tieto?

Kenellä tahansa asiasta perustellusti kiinnostuneella henkilöllä on oikeus saada tietoja julkisesta rekisteristä, jossa edellä mainittuja rekisteröityjä tietoja säilytetään.

4.4. Mitkä ovat rekisteröinnin oikeudelliset vaikutukset (voimassaolo, valvottavuus)?

Sopimus tulee voimaan, kun se rekisteröidään erityiseen julkiseen rekisteriin. Samalla siitä tulee kolmansien osapuolten osalta sitova (HCC:n 1403 pykälä).