5 Mitkä ovat avioeron/asumuseron vaikutukset?

5.1. Miten omaisuus (oikeudet in rem) jaetaan?

  • Mikäli omaisuuden erottelua ja hankintoihin osallistumista koskevaa järjestelmää sovelletaan ja avioliitto päättyy, puolisolla on oikeus sellaiseen toisen puolison omaisuuden arvonlisäykseen, jonka tämä on hankkinut avioliiton alkamisen jälkeen, jos puoliso on edistänyt arvonlisäystä. Edistämisen oletetaan vastaavan yhtä kolmannesta arvonlisäyksestä, ellei toisin todisteta. Samaa sovelletaan tapauksissa, joissa yli kolme vuotta naimisissa olleet puolisot päätyvät asumuseroon. Puolison lahjoituksena, testamenttilahjoituksena tai perintönä saamaa omaisuutta ei pidetä osana hänen omaisuutensa arvonnousua (HCC:n 1400 pykälä).
  • Mikäli valittuna järjestelmänä on yhteinen omaisuus, ero johtaa varallisuusjärjestelmän purkamiseen ja mahdollisen jäljellä olevan yhteisen omaisuuden ositukseen. Ellei toisin ole sovittu, yhteisen omaisuuden ositusta säädellään yhteisten oikeuksien purkamisesta ja yhteisen omaisuuden osituksesta annetun HCC:n 795 pykälän ja sitä seuraavien pykälien säännösten sekä yhteisen omaisuuden osituksesta annettujen helleenien siviiliprosessilain säädösten mukaisesti. Yhteinen omaisuus ositetaan sopimukseen perustuvalla sovittelulla tai, riidan ollessa kyseessä, tuomioistuimen päätöksellä (HCC:n 1414 ja 798–799 pykälä). Kumpikin puoliso on oikeutettu saamaan puolet yhteisestä omaisuudesta. Asiasta ei voida määrätä ositusvaateessa.

5.2. Kuka on vastuussa veloista avioeron/erilleen muuttamisen jälkeen?

  • Omaisuuden erottelua ja hankintoihin osallistumista koskevan järjestelmän perusteella velallinen puoliso on eron jälkeen edelleen vastuussa olemassa olevista veloista. Hän vastaa veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan.
  • Velallinen puoliso on eron jälkeen edelleen vastuussa olemassa olevista veloista myös yhteistä omaisuutta koskevan järjestelmän perusteella. Mikäli kyseessä kuitenkin ovat velallisen puolison avioliiton aikana hankkimat velat, jotka liittyvät yhteisen omaisuuden ja perheen tarpeiden hoitamiseen, yhteisen omaisuuden järjestelmän purkamista seuraava yhteisen omaisuuden ositus ei vaikuta yhteiseen omaisuuteen kohdistuviin velkojien esineoikeuksiin (HCC:n 803 pykälä).

5.3. Voiko toinen puoliso vaatia toiselta puolisolta avio-oikeuden alaisen omaisuuden esinekohtaisen jaon lisäksi erityistä tasausmaksua rahassa?

Tasausmaksun osalta ei ole pakko tehdä vaadetta. Tällainen vaade voidaan kuitenkin tehdä perusteetonta rikastumista koskevien säännösten perusteella.