6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

  • Omaisuuden erottelua ja hankintoihin osallistumista koskevassa järjestelmässä eloonjäävä puoliso perii vähintään osan kuolleen puolison kuolinpesästä joko testamentin määräysten tai lakimääräisten perimyssäännösten nojalla. Lakimääräisten perimyssäännösten nojalla puoliso saa yhden neljänneksen kuolinpesästä, jos perijöinä on myös lapsia. Jos lapsia ei ole, puoliso perii puolet kuolinpesästä kuolleen puolison sisarusten tai heidän lapsiensa ja kuolleen puolison vanhempien rinnalla. Jos heitä ei ole, puoliso perii yhdessä isovanhempien, vanhempien sisarusten ja serkkujen kanssa. Jos lähisukulaisia ei ole, puoliso perii koko omaisuuden (HCC:n 1820–1821 pykälä). Kuolleen puolison testamentissaan määräämästä huolimatta eloonjäävällä puolisolla on oikeus lakisääteiseen osuuteensa omaisuudesta. Tämä vastaa puolta hänelle kuuluvasta lakimääräisestä perintöosasta.
  • Yhteisen omaisuuden järjestelmässä varallisuusjärjestelmä puretaan jommankumman puolison kuollessa. Eloonjäävä puoliso saa oman osuutensa yhteisestä omaisuudesta. Tämän lisäksi hän perii osan kuolleen puolison yhteisen omaisuuden osuudesta sekä tämän henkilökohtaisesta omaisuudesta joko testamentin määräysten tai lakimääräisten perimyssäännösten mukaisesti edellä mainitulla tavalla. Jotta eloonjäävä puoliso voisi periä edellä mainitun mukaisesti, kuollut puoliso ei ole saanut laittaa avioeroa koskevaa asiaa vireille ennen kuolemaansa (HCC:n 1822 pykälä).