9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Kreikan tuomioistuimet ovat toimivaltaisia tekemään päätöksiä sellaisissa riita-asioissa, jotka liittyvät eri kansalaisuuksia edustaviin pariskuntiin ja joiden osalta Kreikan lainsäädännössä sanotaan tuomioistuinten olevan toimivaltaisia. Toisin sanoen asian on liityttävä Kreikkaan merkittävällä tavalla.

Yleisesti ottaen Kreikan tuomioistuimet ovat toimivaltaisia, jos vastaajan vakituinen asuinpaikka sijaitsee Kreikassa. Mikäli vastaajalla ei ole vakituista asuinpaikkaa Kreikassa tai ulkomailla, hänen asuinpaikkansa käräjäoikeus on toimivaltainen (siviiliprosessilain 3 pykälä, 22 pykälä ja sitä seuraavat pykälät).

Avioliittoa koskevien asioiden osalta myös puolisoiden viimeisen yhteisen asuinpaikan käräjäoikeus on toimivaltainen (siviiliprosessilain 39 pykälä). Kreikan tuomioistuimet ovat aina toimivaltaisia sellaisten osapuolten osalta, jotka ovat Kreikan kansalaisia (siviiliprosessilain 611 ja 612 pykälä).