1 Mitä lakia sovelletaan?

1.1. Mitä maan lain mukaan aviopuolisoiden aviovarallisuussuhteet määräytyvät, jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia? Minkä periaatteet/säännöt määrittävät sovellettavan lain? Vaikuttaako joissakin tapauksissa lainvalintaan kansainväliset konventiot? Jos vaikuttaa, niin minkälaisissa tapauksissa?

Puolisoiden varallisuussuhteita säädellään sillä lainsäädännöllä, joka asian käsittelyhetkellä on heidän yhteinen henkilöoikeudellinen lainsäädäntönsä (mukaan luettuna elatusvelvollisuudet ja avioehtosopimukset). Henkilön henkilöoikeudellinen lainsäädäntö on sen valtion lainsäädäntö, jonka kansalainen hän on. Mikäli henkilö on usean valtion kansalainen ja hänellä on Unkarin kansalaisuus, hänen henkilöoikeudellisena lainsäädäntönään pidetään Unkarin lainsäädäntöä. Mikäli henkilö on usean valtion kansalainen ja hänellä ei ole Unkarin kansalaisuutta tai hän on kansalaisuudeton, hänen henkilöoikeudellisena lainsäädäntönään pidetään sen valtion lainsäädäntöä, jossa hänen asuinpaikkansa sijaitsee (asuinpaikka on paikka, jossa henkilö asuu pysyvästi tai johon hän aikoo asettua; kansainvälisestä yksityisoikeudesta vuonna 1979 annetun lain tasoisen asetuksen nro 13 (jäljempänä IPLD) 12 pykälän 1 momentti. Jos henkilöllä on asuinpaikka myös Unkarissa, hänen henkilöoikeudellisena lainsäädäntönään pidetään Unkarin lainsäädäntöä. Jos henkilöllä on asuinpaikkoja ainoastaan ulkomailla useammassa valtiossa, hänen henkilöoikeudellisena lainsäädäntönään pidetään sen valtion lainsäädäntöä, johon hänellä on läheisimmät siteet. Jos henkilön henkilöoikeudellista lainsäädäntöä ei voida määrittää edellä mainittujen momenttien perusteella ja hänellä ei ole asuinpaikkaa, hänen henkilöoikeudellinen lainsäädäntönsä määritetään hänen tavanomaisen oleskelupaikkansa perusteella (tavanomainen oleskelupaikka on paikka, jossa henkilö oleskelee pitkään ilman aikomusta asettua IPLD:n 12 pykälän 2 momentti). Jos henkilöllä on useita tavanomaisia oleskelupaikkoja ja yksi niistä on Unkarissa, hänen henkilöoikeudellisena lainsäädäntönään pidetään Unkarin lainsäädäntöä.

Jos puolisoilla on eri henkilöoikeudellinen lainsäädäntö asian käsittelyhetkellä, sovelletaan heidän viimeistä yhteistä henkilöoikeudellista lainsäädäntöään. Jos sellaista ei ole tai sitä ei voida määritellä, sovelletaan sen maan lainsäädäntöä, jossa heidän viimeinen yhteinen asuinpaikkansa on sijainnut. Mikäli puolisoilla ei ole ollut yhteistä asuinpaikkaa, sovelletaan sen maan kansallista lainsäädäntöä, jossa asiaa käsittelevä tuomioistuin tai muu viranomainen sijaitsee. Jommankumman puolison henkilöoikeudellisen lainsäädännön muutos ei vaikuta puolisoiden välille jo muodostuneisiin varallisuussuhteisiin (mukaan luettuna elatusvelvollisuudet ja avioehtosopimukset).

(IPLD:n 11 pykälä ja 39 pykälän 1–4 momentti)

Unkari on tehnyt oikeusapua koskevia sopimuksia, jotka koskevat myös sovellettavan lainsäädännön määrittämistä, seuraavien maiden kanssa: Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia, Kosovo, Kroatia, Kuuba, Montenegro, Puola, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tšekin tasavalta, Valko-Venäjä, Venäjä ja Vietnam.

1.2. Voivatko puolisot valita sovellettavan lain? Jos puolisoilla on mahdollista valita sovellettava laki, mitkä periaatteet ohjaavat lainvalintaa (esim. valittavat lait, muodolliset vaatimukset, takautuvuus)?

Unkarin lainsäädännön perusteella puolisot eivät saa valita sovellettavaa lainsäädäntöä.