3 Miten puolisot voivat järjestää omaisuutensa hallinnan?

3.1. Mitä oikeuksia voidaan muokata sopimuksella, mitä ei? Minkälaisten erilaisten aviovarallisuusjärjestelmien välillä puolisot voivat tehdä valintansa?

Puolisot voivat ennen avioliiton alkamista tai sen jälkeen tehdä avioehtosopimuksen, joka koskee omaisuuden ositusta yhteisen avioelämän aikana.

(Siviililain Art. 4:34 (1))

Avioehtosopimuksen tarkoitus on antaa (tuleville) puolisoille mahdollisuus sopia aviovarallisuusjärjestelmästä – aviopuolisoiden yhteisen omaisuuden järjestelmän sijaan – varallisuussuhteiden hoitamiseksi avioliiton aikana sopimuksessa määritellystä ajanjaksosta lähtien. Osapuolet voivat avioehtosopimuksella sopia useista erilaisista varallisuusjärjestelmistä määrättyjen varojen suhteen, ja voivat jopa poiketa  lakisääteisen ja valinnaisen varallisuusjärjestelmien säännöistä, ellei tällaista poikkeama ole siviililailla estetty.

(Siviililain Art. 4:63)

Siviililaki säätelee yksityiskohtaisesti kahta valinnaista varallisuusjärjestelmää: lykätty yhteinen omaisuus ja omaisuuden erottelu. Osapuolten ei kuitenkaan tarvitse valita yhtä näistä järjestelmistä.

(Siviililain Art. 4:71-4:73)

(Tulevat) puolisot voivat tehdä etukäteen järjestelyjä yhteisen kotinsa käytöstä avioliiton purkautumisen tai yhteisen avioelämän päättymisen varalta. Sopimuksen katsotaan olevan voimassa, jos se on virallinen asiakirja tai lakimiehen allekirjoituksella vahvistettu yksityinen asiakirja.

Osapuolet voivat myös avioehtosopimuksessa tehdä järjestelyjä yhteisen kotinsa käytöstä.

(Siviililain Art. 4:78 (1) ja (3))

Jos sopimuksella annetaan lähes koko henkilökohtainen ja yhteinen omaisuus jommallekummalle puolisolle ilman riittäviä korvauksia toiselle puolisolle, sopimusta pidetään hyvän eettisen käsityksen vastaisena, eli mitättömänä ja pätemättömänä.  

3.2. Mitkä ovat avioehtosopimuksen muotovaatimukset ja miten sopimus on laadittava?

Avioehtosopimus on pätevä, jos se on virallisesti oikeaksi todistettu asiakirja, jolloin sen on oltava notaarin laatima, tai yksityisoikeudellinen asiakirja, jolloin sen on oltava lakimiehen allekirjoituksellaan vahvistama.

(Siviililain Art. 4:65 (1))

Avioehtosopimuksen pätevyyden tunnustamiseksi tarvitaan holhousviranomaisen hyväksyntä, jos puoliso on alle kahdeksantoista vuotias tai jos hänen oikeustoimikelpoisuutensa omaisuusasioissa on osittain rajoitettu.

(Siviililain Art. 4:64 (2))

3.3. Milloin sopimus voidaan solmia ja milloin se tulee voimaan?

Puolisot voivat tehdä avioehtosopimuksen ennen avioliiton alkamista tai sen jälkeen. Jos avioehtosopimus tehdään ennen avioliiton alkamista, se tulee voimaan puolisoiden yhteisen avioelämän alkaessa. Jos avioehtosopimus tehdään avioliiton alkamisen jälkeen, sopimus tulee voiman välittömästi sen allekirjoittamisen jälkeen.

(Siviililain Art. 4:34 (1))

Avioehtosopimukseen ei pidä sisältyä mitään sellaista lauseketta, jonka taannehtiva vaikutus voi  muuttaa   kolmannen osapuolen haitaksi velvoitteet, jotka puoliso on ottanut vastuulleen kolmanteen osapuoleen nähden ennen avioehtosopimuksen solmimista.

(Siviililain Art. 4:67 (1))

3.4. Voivatko puolisot muokata voimassa olevaa avioehtosopimusta? Jos, millä ehdoilla?

Avioehtosopimusta voidaan muuttaa tai se voidaan purkaa milloin tahansa yhteisen avioelämän aikana. Muutettua ja purettua sopimusta koskevat samat muotomääräykset, joita sovelletaan alkuperäiseen sopimukseen.

(Siviililain Art. 4:66)