6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

Mikäli jompikumpi puolisoista kuolee, aviovarallisuussuhde loppuu ja yhteinen omaisuus ositetaan kohdassa 5.1 annettujen periaatteiden ja avioehtosopimuksen  luonteen mukaisesti. Eloonjäävä puoliso saa oman osuutensa. Loput yhteisestä omaisuudesta menee kuolleen puolison kuolinpesään, joka ositetaan perintölain säännösten perusteella.

Jos kuolleella puolisolla on alenevassa polvessa olevia laillisia perillisiä, on leskellä elinikäinen käyttöoikeus perheen asuntoon, jossa hän on asunut edesmenneen puolisonsa kanssa, kalustukset ja kodinkoneet mukaanlukien, sekä oikeus saada kiinteistön jakojäännöksestä saman osuuden kuin lapsi.

(Siviililain Art. 7:58 (1))

Jos jälkeläisiä ei ole, tai jos jälkeläisellä ei ole oikeutta perintöön, leski perii perheen asunnon, jossa on asunut edesmenneen puolisonsa kanssa, kalustukset ja kodinkoneet mukaanlukien. Leski perii puolet kiinteistön jakojäännöksestä, ja toinen puoli menee  testamentintekijän vahemmille. Jos yksi vanhemmista on menettänyt perintöoikeutensa, toinen vanhemmista saa yhtäsuuren osuuden  lesken kanssa.

(Siviililain Art. 7:60)

Jos jälkeläisiä tai vanhempia ei ole, tai jos he ovat menettäneet perintöoikeutensa, perii leski koko kiinteistön.

(Siviililain Art. 7:61)