9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Mikäli aviovarallisuus ositetaan eromenettelyn aikana ja Unkarin tuomioistuimet ovat tuomiovaltaisia eromenettelyn osalta, ne ovat tuomiovaltaisia myös osituksen osalta. Eromenettelyn osalta toimivalta määritetään tapauksesta riippuen puolisoiden kansalaisuuden tai kotipaikan / tavanomaisen asuinpaikan perusteella. Mikäli Unkarin tuomioistuimet eivät liity mitenkään eromenettelyyn, ne ovat tuomiovaltaisia aviovarallisuutta sekä rekisteröidyn parisuhteen osapuolten omaisuutta koskevissa tapauksissa, jos jommankumman puolison tai rekisteröidyn parisuhteen osapuolen kotipaikka tai tavanomainen asuinpaikka sijaitsee Unkarissa. (IPLD:n 59 pykälän 2 ja 3 momentti, 62/B pykälän a momentti ja 62/D pykälän 2 momentti)