1 Mitä lakia sovelletaan?

1.1. Mitä maan lain mukaan aviopuolisoiden aviovarallisuussuhteet määräytyvät, jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia? Minkä periaatteet/säännöt määrittävät sovellettavan lain? Vaikuttaako joissakin tapauksissa lainvalintaan kansainväliset konventiot? Jos vaikuttaa, niin minkälaisissa tapauksissa?

Mikäli irlantilaiset tuomioistuimet ovat tuomiovaltaisia aviovarallisuuteen liittyvissä riita-asioissa, ne soveltavat aina tuomioistuinvaltion lakia eli Irlannin lainsäädäntöä. Mikäli kuitenkin haetaan taloudellista tukea toisessa valtiossa annetun asumuseroa tai eroa koskevan asetuksen perusteella, irlantilaisten tuomioistuinten on asiaa päätettäessä otettava huomioon osapuolten oikeudet lisäapuun kyseisen valtion lainsäädännön perusteella.

1.2. Voivatko puolisot valita sovellettavan lain? Jos puolisoilla on mahdollista valita sovellettava laki, mitkä periaatteet ohjaavat lainvalintaa (esim. valittavat lait, muodolliset vaatimukset, takautuvuus)?

Mikäli irlantilaiset tuomioistuimet ovat tuomiovaltaisia aviovarallisuuteen liittyvissä riita-asioissa, ne soveltavat aina tuomioistuinvaltion lakia eli Irlannin lainsäädäntöä. Mikäli kuitenkin haetaan taloudellista tukea toisessa valtiossa annetun asumuseroa tai eroa koskevan asetuksen perusteella, irlantilaisten tuomioistuinten on asiaa päätettäessä otettava huomioon osapuolten oikeudet lisäapuun kyseisen valtion lainsäädännön perusteella.