4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

Tätä ei voida soveltaa, koska aviovarallisuusjärjestelmää ei Irlannin lainsäädännön perusteella voi valita. Avioehtosopimuksen rekisteröintiä koskevaa velvoitetta ei ole, kuten ei myöskään avioehtosopimusrekisteriä.