8 Mitä laki määrää rekisteröityneiden ja rekisteröimättömien parien omaisuudesta?

Siviilioikeudellisesta parisuhteesta ja avoparien tietyistä oikeuksista ja velvollisuuksista vuonna 2010 annetussa laissa (vuoden 2010 laki) säädetään siviilioikeudellisten parisuhteiden rekisteröintijärjestelmästä (samaa sukupuolta olevien pariskuntien osalta) (1–14 osa ja 16 osa) sekä avoparien korvausjärjestelmästä (samaa ja eri sukupuolta olevien pariskuntien osalta) (15 osa), jota varten ei tarvitse rekisteröityä. Avioparien tapaan rekisteröidyssä siviilioikeudellisessa parisuhteessa olevilla pariskunnilla ja vuoden 2010 lain kannalta avopareina pidettävillä pareilla on merkittäviä taloudellista tukea ja omaisuutta koskevia oikeuksia ja suojaa. Siviilioikeudellisen parisuhteen osalta suhteen päättyminen tai jommankumman osapuolen kuolema antaa toiselle osapuolelle oikeuden hakea ylläpitoa (5 osa), omaisuutta (118 pykälä) ja/tai eläkkeen tasaamista koskevaa päätöstä (121 pykälä) ja/tai osuutta kuolleen osapuolen kuolinpesästä (8 osa). Lisäksi vuoden 2010 lain 4 osassa säädetään siviilioikeudellisten parisuhteiden osapuolia koskevasta yhteisen kodin suojaamisesta, joka on samankaltainen kuin kotia omistamattomalle puolisolle aviopuolisoiden yhteisen kodin osalta annettava oikeuksien turvaaminen (27–42 pykälä) (katso kohta 2.4 edellä). Avoparien oikeudet ovat yhtä kattavia. Ne juontavat avosuhteen olemassaolosta eikä niitä varten tarvitse rekisteröityä. Rekisteröintijärjestelmää ei ole. Vaatimukset täyttävän avosuhteen (määritelty vuoden 2010 lain 172 pykälässä) osalta suhteen päättyminen tai jommankumman osapuolen kuolema antaa toiselle osapuolelle oikeuden hakea ylläpitoa (175 pykälä), omaisuuden tasaamista (174 pykälä), eläkkeen tasaamista (187 pykälä) ja/tai kuolleen osapuolen kuolinpesästä osuuden saamista (194 pykälä) koskevaa päätöstä.