1 Mitä lakia sovelletaan?

1.1. Mitä maan lain mukaan aviopuolisoiden aviovarallisuussuhteet määräytyvät, jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia? Minkä periaatteet/säännöt määrittävät sovellettavan lain? Vaikuttaako joissakin tapauksissa lainvalintaan kansainväliset konventiot? Jos vaikuttaa, niin minkälaisissa tapauksissa?

Jolleivät puolisot sovi toisin, heidän aviovarallisuuteensa sovelletaan heidän henkilösuhteisiinsa sovellettava lainsäädäntöä eli

Italia ei ole ratifioinut asiaa koskevia kansainvälisiä sopimuksia.

1.2. Voivatko puolisot valita sovellettavan lain? Jos puolisoilla on mahdollista valita sovellettava laki, mitkä periaatteet ohjaavat lainvalintaa (esim. valittavat lait, muodolliset vaatimukset, takautuvuus)?

Kyllä, puolisot voivat valita sovellettavan lainsäädännön. He voivat sopia, että omaisuutta säädellään sellaisen valtion lainsäädännöllä, jonka kansalainen ainakin jompikumpi heistä on, tai sellaisen valtion lainsäädännöllä, jossa ainakin jompikumpi heistä asuu. Lainvalintasopimuksen muodon ja sisällön pätevyyttä koskevia määräyksiä säädellään valitulla lainsäädännöllä tai sen paikan lainsäädännöllä, jossa sopimus on tehty (31 päivänä toukokuuta 1995 annetun lain nro 218 30 pykälä).

Muotoa koskevana vähimmäisvaatimuksena on kirjallinen muoto. Sopimus voidaan tehdä tai sitä voidaan muuttaa milloin vain. Taannehtivan vaikutuksen käsitettä ei tunneta, ja sopimus voidaan sisällyttää avioliittotodistukseen.