5 Mitkä ovat avioeron/asumuseron vaikutukset?

Ero ja asumusero johtavat aviovarallisuusjärjestelmän purkamiseen (CC:n 191 pykälä).

5.1. Miten omaisuus (oikeudet in rem) jaetaan?

Yhteisen omaisuuden (lakisääteisen) järjestelmän purkamisen ollessa kyseessä omaisuus ja vastuut jaetaan tasavertaisesti korvausten ja maksujen suorittamisen jälkeen (CC:n 191 pykälä ja sitä seuraavat pykälät; katso myös kohta 5.3.). Jäljelle jäävää yhteistä omaisuutta säädellään tavanomaisilla yhteistä omaisuutta koskevilla säännöksillä. Jos puolisot eivät pääse sopuun yhteisen omaisuuden osituksesta, siitä määrää tuomari. Jollei toisin todisteta, irtainta omaisuutta pidetään osana yhteistä omaisuutta (CC:n 195 pykälä). Tuomari voi lasten tarpeisiin ja huoltajuuteen liittyen antaa jommankumman puolison eduksi käyttöoikeuden, joka koskee osaa toiselle puolisolle kuuluvaa omaisuutta (CC:n 194 pykälä).

Konventionaalisen yhteisen omaisuuden järjestelmän purkamisen (katso kohta 3.1.) ollessa kyseessä sovelletaan edellä mainittuja lakisääteistä yhteisen omaisuuden järjestelmää koskevia säädöksiä. Samalla otetaan kuitenkin huomioon kaikki puolisoiden mahdollisesti määräämät poikkeukset.

Omaisuuden erottelua koskevan järjestelmän purkamisen ollessa kyseessä (katso kohta 3.1.) omaisuutta koskevat tavanomaiset omaisuuteen liittyvät säädökset.

Perintörahasto (katso kohta 3.1.) lopetetaan avioliiton mitätöinnin tai purkamisen yhteydessä. Mikäli puolisoilla on alaikäisiä lapsia, rahasto pysyy voimassa, kunnes viimeisestä lapsesta tulee laillisesti täysikäinen. Tällöin tuomari voi määrätä osuuden rahaston varoista lapsille joko käyttöä tai omistusta varten. (CC:n 171 pykälä).

5.2. Kuka on vastuussa veloista avioeron/erilleen muuttamisen jälkeen?

Yhteisen omaisuuden järjestelmästä johtuvista veloista vastaaminen ei muutu järjestelmän purkamisen myötä.

5.3. Voiko toinen puoliso vaatia toiselta puolisolta avio-oikeuden alaisen omaisuuden esinekohtaisen jaon lisäksi erityistä tasausmaksua rahassa?

5.3.1. Jos aviovarallisuusjärjestelmä on omaisuuden yhteisyyden säästön järjestelmä, niin miten säästö on jaettava puolisoiden kesken?
- Onko korvaus maksettava rahana vai voiko sen suorittaa osoittamalla toiselle puolisolle säästöä vastaava osa omaisuudesta?
- Miten korvaus arvostetaan?
- Mikä on tasausmaksun määrä?
- Missä menettelyssä korvauksen suuruudesta päätetään?

Italian lainsäädännössä ei tunneta yhteisten kerääntyneiden voittojen järjestelmää.

5.3.2. Jos puolisoiden aviovarallisuusjärjestelmä on muu kuin omaisuuden yhteisyyden säästön järjestelmä, miten omaisuus jaetaan?

Yhteisen omaisuuden järjestelmän ollessa kyseessä kunkin puolison on korvattava yhteisestä omaisuudesta ne varat, jotka hän on ottanut yhteisestä omaisuudesta ja joita ei ole käytetty yhteisiä sitoumuksia varten. Kumpikin puoliso voi vaatia sellaisten varojen korvaamista, jotka on otettu hänen henkilökohtaisesta omaisuudesta ja käytetty yhteistä omaisuutta varten (CC:n 192 pykälä).