6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

Puolison kuolema johtaa aviovarallisuussuhteen purkautumiseen kohdassa 5 annetuin seurauksin. Lisäksi eloonjääneellä puolisolla on perintölain nojalla oikeus saada osuus kuolleen puolison kuolinpesästä.