8 Mitä laki määrää rekisteröityneiden ja rekisteröimättömien parien omaisuudesta?

Yhteisomistukseen perustuva hallintatapa koskee myös rekisteröityjä parisuhteita, elleivät osapuolet päätä avioehdosta (ja samoin kuin avioliitossa, heidän on mahdollista sopia erillisomistuksesta). Rekisteröityjä parisuhteita koskevat myös lain 76/2016 määräykset perimyksestä testamentin puuttuessa, lakiosasta, perintöoikeuden menettämisestä, ennakkoperinnön tai lahjan palauttamisesta kuolinpesään ja avioehdosta. Pykälässä 21 (laki 76/2016) säädetään, että myös rekisteröityjen parisuhteiden osapuoliin sovelletaan määräyksiä perimyksestä testamentin puuttuessa, lakiosasta ja perintöoikeuden menettämisestä.