9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Ainoastaan tuomioistuimet ovat toimivaltaisia. Yleisenä sääntönä on, että italialaiset tuomioistuimet ovat toimivaltaisia, jos vastaajan asuinpaikka (henkilön asuinpaikka on paikka, jota henkilö pitää keskeisenä paikkana työnsä ja etujensa kannalta; CC:n 43 pykälä) tai kotipaikka (kotipaikka on paikka, jossa henkilö tavanomaisesti asuu; CC:n 43 pykälä) on Italiassa (31 päivänä toukokuuta 1995 annetun lain nro 218 3 pykälä).

Lisäksi tapauksissa, joissa käsitellään avioliiton mitätöimistä ja pätemättömyyttä, asumuseroa tai avioliiton purkamista, italialaiset tuomioistuimet ovat toimivaltaisia myös, mikäli jompikumpi puoliso on Italian kansalainen tai puolisot ovat menneet naimisiin Italiassa (31 päivänä toukokuuta 1995 annetun lain nro 218 32 pykälä).