1 Mitä lakia sovelletaan?

1.1. Mitä maan lain mukaan aviopuolisoiden aviovarallisuussuhteet määräytyvät, jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia? Minkä periaatteet/säännöt määrittävät sovellettavan lain? Vaikuttaako joissakin tapauksissa lainvalintaan kansainväliset konventiot? Jos vaikuttaa, niin minkälaisissa tapauksissa?

Aviovarallisuusjärjestelmää säädellään Latvian lainsäädännöllä, mikäli puolisoiden vakituinen asuinpaikka on Latviassa. Jos puolisoiden omaisuus sijaitsee Latviassa, he kuuluvat tämän omaisuuden osalta Latvian lainsäädännön alaisuuteen, vaikkei heillä olisikaan asuinpaikkaa Latviassa Latvian siviililainsäädännön (CC) 13 pykälä).

1.2. Voivatko puolisot valita sovellettavan lain? Jos puolisoilla on mahdollista valita sovellettava laki, mitkä periaatteet ohjaavat lainvalintaa (esim. valittavat lait, muodolliset vaatimukset, takautuvuus)?

Latvian lainsäädännön perusteella lainsäädännön valinta ei ole sallittua.