6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

Kummallakin puolisolla on sovellettavasta aviovarallisuusjärjestelmästä riippumatta oikeus luovuttaa henkilökohtaista omaisuuttaan vapaasti kuoleman varalta (CC:n 88 pykälä).

Eloonjäävä puoliso perii kuolleen puolison riippumatta siitä, mitä aviovarallisuusjärjestelmää heidän välillään on avioliiton aikana sovellettu (CC:n 392 pykälä).

Eloonjäävä puoliso saa saman osuuden kuolleen puolison kuolinpesästä kuin kukin lapsi, jos elossa olevia lapsia on vähemmän kuin neljä. Jos lapsia on neljä tai enemmän, puoliso saa yhden neljänneksen (CC:n 393 pykälä).

Jos kuolleella puolisolla ei ole elossa olevia jälkeläisiä eikä adoptoituja lapsia, eloonjäävä puoliso saa puolet perinnöstä ja lisäksi kuolleen puolison asunnon kalustuksen.

Jos kuolleella puolisolla ei ole elossa olevia jälkeläisiä, adoptoituja lapsia, ylenevässä polvessa olevia sukulaisia eikä veljiä tai siskoja tai heidän lapsiaan tai jos loput perijät eivät vaadi osuuttaan, eloonjäävä puoliso perii koko perinnön (CC:n 396 pykälä).