1 Mitä lakia sovelletaan?

1.1. Mitä maan lain mukaan aviopuolisoiden aviovarallisuussuhteet määräytyvät, jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia? Minkä periaatteet/säännöt määrittävät sovellettavan lain? Vaikuttaako joissakin tapauksissa lainvalintaan kansainväliset konventiot? Jos vaikuttaa, niin minkälaisissa tapauksissa?

Aviovarallisuusjärjestelmää säädellään sen valtion lainsäädännöllä, jossa molemmilla puolisoilla on asuinpaikka (asuinpaikka on paikka, jossa henkilö normaalisti asuu, jossa hän aikoo pysyä ja jota hän pitää henkilökohtaisten, sosiaalisten ja taloudellisten etujensa kannalta keskeisenä paikkana). Jos puolisoiden asuinpaikat sijaitsevat eri valtioissa, sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä, jonka kansalaisia molemmat ovat. Jos puolisoilla ei ole koskaan ollut yhteistä asuinpaikkaa ja he ovat eri valtioiden kansalaisia, sovelletaan sen valtion lainsäädäntöä, jossa avioliitto on alkanut (siviililain (jäljempänä CC) 1.28 pykälän 1 momentti).

1.2. Voivatko puolisot valita sovellettavan lain? Jos puolisoilla on mahdollista valita sovellettava laki, mitkä periaatteet ohjaavat lainvalintaa (esim. valittavat lait, muodolliset vaatimukset, takautuvuus)?

Puolisot voivat valita sovellettavan lainsäädännön. Puolisot voivat valita sellaisen valtion lainsäädännön, jossa heillä molemmilla on asuinpaikka tai jossa heillä molemmilla on tulevaisuudessa asunpaikka, tai sen valtion lainsäädännön, jossa avioliitto on alkanut, tai sellaisen valtion lainsäädännön, jonka kansalainen jompikumpi puolisoista on (CC:n 1.28 pykälän 2 momentti).