4 Voidaanko avio-omaisuuskäytäntö rekisteröidä ja onko se pakollista?

4.1. Onko Suomessa avioehtoasiain rekisteri? Missä?

Liettuassa on avioehtosopimusrekisteri, jota hoitaa keskuskiinnitystoimisto.

4.2. Mitkä asiakirjat rekisteröidään? Mitkä tiedot rekisteröidään?

Rekisteriin rekisteröidään avioehtosopimukset ja omaisuuden erottelut.

Rekisterissä on oltava tiedot avioehtosopimuksen päivämäärästä, sopimusosapuolista, päivämäärästä tai ehdosta, jonka myötä sopimus tulee voimaan, omaisuudesta, jota sovellettavasta järjestelmästä tehtävä sopimus koskee, ja annetusta varallisuusjärjestelmästä (avioehtosopimusten rekisteröinnistä annettujen asetusten 14 pykälä).

Rekisterissä on oltava yhteisen omaisuuden ositusta koskeva sopimus tai tuomioistuimen päätös, tiedot sopimusosapuolista tai henkilöistä, joiden omaisuus erotellaan tuomioistuimen päätöksen perusteella, tiedot omaisuudesta, jota vahvistettu sopimus tai omaisuuden erottelun osalta tehty tuomioistuimen päätös koskee, ja tiedot annetusta varallisuusjärjestelmästä (avioehtosopimusten rekisteröinnistä annettujen asetusten 15 pykälä).

4.3. Miten rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää ja kenellä on oikeus saada niistä tieto?

Rekisteriotteet toimitetaan kirjallisina joko sähköpostitse, postitse, muiden viestintävälineiden avulla tai henkilökohtaisesti (avioehtosopimusten rekisteröinnistä annettujen asetusten 63 pykälä).

Rekisteristä annetaan tietoja kenelle tahansa henkilölle, joka ilmoittaa tiedoille kohtuullisen ja lainmukaisen käyttötarkoituksen (avioehtosopimusten rekisteröinnistä annettujen asetusten 67 pykälä).

4.4. Mitkä ovat rekisteröinnin oikeudelliset vaikutukset (voimassaolo, valvottavuus)?

Avioehtosopimus ja sen muutokset ovat sitovia myös suhteessa kolmansiin osapuoliin, jos ne on rekisteröity avioehtosopimusrekisteriin. Tätä sääntöä ei sovelleta, jos kolmas osapuoli on ollut oikeustoimen aikana tietoinen avioehtosopimuksesta ja sen muutoksista (CC:n 3.103 pykälän 3 momentti).