5 Mitkä ovat avioeron/asumuseron vaikutukset?

5.1. Miten omaisuus (oikeudet in rem) jaetaan?

Puolisoilla oletetaan olevan yhtä suuri osuus yhteisestä omaisuudesta (CC:n 3.117 pykälän 1 momentti).

Ennen yhteisen omaisuuden ositusta määritetään ensin yhteinen omaisuus ja sitten kunkin puolison henkilökohtainen omaisuus. Yhteisestä omaisuudesta maksetaan ensin erääntyvät velat, jotka siitä voidaan maksaa. Mikäli yhteisen omaisuuden tase on positiivinen, se jaetaan tasan puolisoiden kesken, lukuun ottamatta siviililaissa säädettyjä tapauksia (CC:n 3.118 pykälä).

5.2. Kuka on vastuussa veloista avioeron/erilleen muuttamisen jälkeen?

Puolisot ovat eronkin jälkeen yhteisvelallisina vastuussa yhteisistä veloistaan.

5.3. Voiko toinen puoliso vaatia toiselta puolisolta avio-oikeuden alaisen omaisuuden esinekohtaisen jaon lisäksi erityistä tasausmaksua rahassa?

Mikäli tuomioistuimen jommallekummalle puolisolle määräämän omaisuuden arvo on suurempi kuin hänen osuutensa yhteisestä omaisuudesta, kyseinen puoliso joutuu maksamaan toiselle puolisolle korvauksia (CC:n 3.117 pykälän 3 momentti).