9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Liettuan tasavallan tuomioistuimet ovat toimivaltaisia perheitä koskevissa oikeustapauksissa, jos vähintään yksi puoliso on Liettuan tasavallan kansalainen tai kansalaisuudeton henkilö, jonka asuinpaikka sijaitsee Liettuan tasavallassa (Liettuan tasavallan siviiliprosessilain (jäljempänä CCP) 784 pykälän 1 momentti). Mikäli molempien puolisoiden asuinpaikka sijaitsee Liettuan tasavallassa, heidän perheitä koskevat oikeustapauksensa käsitellään ainoastaan Liettuan tasavallan tuomioistuimissa (CCP:n 784 pykälän 2 momentti). Liettuan tasavallan tuomioistuimet ovat toimivaltaisia myös perheitä koskevissa oikeustapauksissa, joissa molemmat puolisot ovat muiden valtioiden kansalaisia mutta heidän molempien asuinpaikkansa sijaitsee Liettuan tasavallassa (CCP:n 784 pykälän 3 momentti).

Ainoastaan Liettuan tasavallan tuomioistuimet ovat toimivaltaisia oikeustapauksissa, jotka liittyvät Liettuan tasavallassa sijaitseviin kiinteistöihin (CCP:n 786 pykälä).

Tapaukset käsitellään vastaajan asuinpaikan käräjäoikeudessa (CCP:n 26 ja 29 pykälä).