1 Mitä lakia sovelletaan?

1.1. Mitä maan lain mukaan aviopuolisoiden aviovarallisuussuhteet määräytyvät, jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia? Minkä periaatteet/säännöt määrittävät sovellettavan lain? Vaikuttaako joissakin tapauksissa lainvalintaan kansainväliset konventiot? Jos vaikuttaa, niin minkälaisissa tapauksissa?

Jolleivät tulevat puolisot valitse toisin, heidän aviovarallisuusjärjestelmäänsä sovellettava lainsäädäntö on sen valtion lainsäädäntö, jonka kansalaisia he ovat, mikäli he ovat saman valtion kansalaisia. Jos puolisot ovat eri valtioiden kansalaisia, aviovarallisuusjärjestelmää säädellään sen valtion sisäisellä lainsäädännöllä, johon molemmat puolisot ovat asettuneet ensimmäiseksi yhdessä asumaan avioliiton alkamisen jälkeen (aviovarallisuusjärjestelmään sovellettavaa lakia koskevan, 14 päivänä maaliskuuta 1978 tehdyn Haagin yleissopimuksen 4 artikla, jonka säädökset on saatettu osaksi Luxemburgin lainsäädäntöä 17 päivänä maaliskuuta 1984 annetulla lailla).

1.2. Voivatko puolisot valita sovellettavan lain? Jos puolisoilla on mahdollista valita sovellettava laki, mitkä periaatteet ohjaavat lainvalintaa (esim. valittavat lait, muodolliset vaatimukset, takautuvuus)?

Vaikka tulevat puolisot olisivatkin saman valtion kansalaisia, he voivat valita aviovarallisuusjärjestelmäänsä sovellettavan lainsäädännön. Valintaa säädellään ja rajoitetaan. Puolisot voivat nimetä jonkin seuraavista lainsäädännöistä: minkä tahansa sellaisen valtion lainsäädäntö, jonka kansalainen jompikumpi tulevista puolisoista on nimeämishetkellä; sellaisen valtion lainsäädäntö, jossa jommallakummalla tulevista puolisoista on vakituinen asuinpaikka nimeämishetkellä; ensimmäisen sellaisen valtion lainsäädäntö, jonne jompikumpi puolisoista asettuu avioliiton alkamisen jälkeen asumaan vakituisesti (Haagin yleissopimuksen 3 ja 6 artikla).

Sovellettavan lainsäädännön nimeäminen on tehtävä erillisellä määräyksellä, jonka on oltava muodoltaan avioehtosopimuksille säädetyn muodon mukainen. Sen voi myös käydä tarvittaessa epäsuorasti ilmi avioehtosopimuksen määräyksistä (Haagin yleissopimuksen 11 ja 13 artikla). Siviililain (Code civil (CC)) 1387 pykälässä säädetään, että nimetty lainsäädäntö ei saa olla hyväksyttyjen moraaliperiaatteiden tai siviililain 1388 pykälän ja sitä seuraavien pykälien vastainen.