5 Mitkä ovat avioeron/asumuseron vaikutukset?

5.1. Miten omaisuus (oikeudet in rem) jaetaan?

Yhteinen omaisuus puretaan eron yhteydessä (CC:n 1441 pykälä). Purkamisen tapahtuessa kumpikin puoliso saa jälleen haltuunsa henkilökohtaisen omaisuutensa, jos sitä on sellaisenaan enää olemassa, tai sen sijasta saatavan omaisuuden (CC:n 1467 pykälä).

Tämän jälkeen laaditaan korvauksia koskeva kirjanpito, jonka avulla määritetään yhteisestä omaisuudesta kummallekin puolisolle korvattavat summat ja summat, jotka puolisoiden on korvattava yhteiseen omaisuuteen (CC:n 1468 pykälä).

Seuraavaksi suoritetaan ositus (CC:n 1475 pykälä ja sitä seuraavat pykälät). Jos sovintoa ei saada aikaan, tuomioistuin ratkaisee osapuolten välisen kiistan.

5.2. Kuka on vastuussa veloista avioeron/erilleen muuttamisen jälkeen?

Puoliso voidaan haastaa oikeuteen velkojen kokonaissumman osalta, mikäli hän hankkii velat itsenäisesti. Toinen puoliso voidaan haastaa oikeuteen vain puolta velan suuruudesta vastaavan summan osalta, lukuun ottamatta tapauksia, joissa puolisot ovat vastuussa yhdessä ja erikseen (CC:n 1482 ja 1483 pykälä). Puolisoa ei voida haastaa oikeuteen toisen puolison henkilökohtaisten velkojen osalta.

5.3. Voiko toinen puoliso vaatia toiselta puolisolta avio-oikeuden alaisen omaisuuden esinekohtaisen jaon lisäksi erityistä tasausmaksua rahassa?

Ei.