6 Mitkä ovat kuoleman seuraukset?

Mikäli kuollut puoliso jättää jälkeensä lapsia tai lasten jälkeläisiä, hänen eloonjäävällä puolisollaan on oikeus perintöön, jollei testamentissa ole toisin määrätty. Oikeus koskee valinnan mukaan joko pienintä lailliselle lapselle jaettua osaa, mikäli se vastaa vähintään neljännestä kuolinpesästä, tai puolisoiden yhdessä asuttaman kiinteistön ja siihen kuuluvien kalusteiden käyttöoikeutta, mikäli kuollut puoliso on omistanut kiinteistön kokonaisuudessaan tai yhdessä eloonjäävän puolison kanssa (CC:n 767-1 pykälä).

Mikäli puoliso ei jätä jälkeensä lapsia tai lasten jälkeläisiä, hänen eloonjäävällä puolisollaan on oikeus periä koko kuolinpesä täysin omistusoikeuksin, jollei testamentissa ole toisin määrätty (CC:n 767-2 pykälä).

Avioehtosopimuksen olemassaolo saattaa vaikuttaa kuolinpesän koostumukseen ja jopa sen olemassaoloon.