8 Mitä laki määrää rekisteröityneiden ja rekisteröimättömien parien omaisuudesta?

Tiettyjen parisuhteiden laillisista vaikutuksista 9 päivänä heinäkuuta 2004 annettu laki (Mém. P. 2019 et seqq., Parl. Doc. no. 4946) tuli voimaan 1 päivänä marraskuuta 2004.
Parisuhdeilmoituksen tehneet puolisot voivat määrätä parisuhteen varallisuussuhteista tekemällään kirjallisella sopimuksella. Tämä sopimus voidaan tehdä ja sitä voidaan muuttaa milloin tahansa. Sopimusta tai sen muuttamista koskeva ilmoitus lähetetään yleiseen syyttäjänvirastoon kolmen työpäivän kuluessa (vuoden 2004 lain 6 pykälä).

Vaikka sopimusta ei olisikaan, parisuhdeilmoitus luo silti puolisoiden välille tiettyjä oikeuksia ja velvoitteita, jotka monilta osin vastaavat aviopuolisoiden välisiä oikeuksia ja velvoitteita. Ennalta mainittuja säännöksiä sovelletaan ainoastaan parisuhteisiin, jotka on ilmoitettu kyseisen lain 3 pykälän mukaisesti (vuoden 2004 lain 1 pykälä). Rekisteröimättömien ei-aviollisten suhteiden varallisuusjärjestelmän osalta ei ole erityisiä säännöksiä.
Vuoden 2004 lakia täydennettiin hiljattain 3 päivänä elokuuta 2010 annetulla lailla (Mém. P. 2190, Parl. Doc. no. 5904), jonka 4-1 pykälässä tunnustetaan ulkomailla alkaneet parisuhteet. Täten ulkomailla alkaneet parisuhteet hyötyvät samoista eduista, jotka on myönnetty Luxemburgissa alkaneille parisuhteille.