9 Mikä on päätösvaltainen taho, jonka puoleen voidaan kääntyä kiistatapauksissa ja muissa lakikysymyksissä?

Yleisesti hyväksytään, että kansainvälisellä tasolla toimivaltainen tuomioistuin määritetään samojen asetusten perusteella, joita kansallisessa lainsäädännössä käytetään alueellisen toimivallan määrittämiseen. Olosuhteista riippuen voidaan ottaa huomioon myös muita tekijöitä. Näihin kuuluvat esimerkiksi toimivallan myöntäminen, asuinpaikka (pääasiallinen sijoittautumispaikka), kansalaisuus, omaisuuden sijainti ynnä muut.

Luxemburgin suurherttuakunnassa annettavassa eroa tai asumuseroa koskevassa tuomiossa määrätään yleensä myös yhteisen omaisuuden purkamisesta ja osituksesta, jonka hoitamiseksi nimetään notaari.

Aviovarallisuusjärjestelmää koskeva toimivalta on periaatteessa riippumaton omaisuuteen kuuluvan kiinteistön sijainnista. Täten Luxemburgin tuomioistuimet voivat määrätä myös ulkomailla sijaitsevan kiinteistön myytäväksi huutokaupalla.

Jos nimetty notaari ei pysty sovittelemaan asia osapuolten välillä, hän laatii raportin, jossa ilmoitetaan yksityiskohtaisesti kunkin osapuolen vaateet ja ilmoittaa niistä tuomioistuimelle.